Introduksjon

Gardist 20 Malmo kom den 8. april til Terningmoen med resten av avdelingen. De hadde gått over fjellet i tre dager fra Lillehammer på ski med pulker m/mitraljøser og annet gardeutstyr. Turen til Lillehammer gikk med tog - ca. 136 mann ble sendt på godsvogner.

9. april ble han - som lagfører - sendt videre til Midtskogen for å kjempe mot den tyske okkupasjonsmakten. 10. april ble han sendt til Strandlykkja og deltok der i kampene mot tyskerne. Etter det ble Gardekompaniet med Erik trukket tilbake til Rudshøgda.

Etter å ha levert en såret soldat til sykehuset, kom han bort fra kompaniet. Han skaffet seg ski, staver, kart og kompass i en sportsforretning og dro nordover til Nordseter. Ferden gikk ytterligere nordover for om mulig å nå igjen avdelingene oppe i Gudbrandsdalen. På høyde med Vinstra ga han opp dette. Han fortsatte imidlertid i retning Folldal. Styggvær i Rondane tvang han til å søke ly. Erik dro videre til Glåmos der han tidligere hadde vært på påsketur. Etter dette bestemte han seg for å ta seg tilbake til Oslo. Fra Eidsvoll fikk han bilskyss til Oslo, hvor han kom hjem 13. mai.

I begynnelsen av 1943 ble det liv i motstandsbevegelsen, og Erik ble med i det som fikk betegnelsen 1313O. Han var aktiv i slipp-tjeneste, aksjonsgruppe og fiyktningrute (Timian) 


Erik Malmo ble tatt av nazistene i mars 1945, og satt på Grini fram til frigjøringen.

Etter krigen var Erik aktiv i Heimevernet i 35 år.