Artikkel om Erik Malmo

Colt Pistol mod. 1914, produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1940, utlevert til gardist 20 Malmo, Erik, 1. Gardekompani på Terningmoen den 9. april 1940.Gardist Malmo hadde den 8. april kommet til Terningmoen med resten av avdelingen. De hadde gått over fjellet i tre dager fra Lillehammer på ski med pulker m/mitraljøser og annet gardeutstyr. Gardeutstyret var utlevert ved påbegynt tjeneste i Oslo den 15. februar 1940. Turen til Lillehammer gikk med tog (ca. 136 mann ble sendt på godsvogner). Våpenet fulgte gardist 20 Malmo, som var lagfører under felttoget i 1940 ved Midtskogen, Strandlykkja og Rudshøgda. Senere under krigen ble våpenet benyttet i Milorg på Nordstrand som beskyttelsesvåpen under slipp-tjeneste i Nordmarka, på Snellingen og i Nittedal samt på kurerruten og senere også flyktningruten til/fra Oslo Tøksfors/Sverige. Våpenet ble også utlånt til en aksjonsgruppe bestående av soldater fra Lingekompaniet.

Skulderklaffene satt på feltjakken som var nokså lik paradejakken og beisene satt på paradebuksen. Disse gjenstandene tok gardist 20 Malmo av uniformen etter kampene 1940. Han var da kommet til en gård ved Glåmos som er ca 1 mil nord for Røros. Malmo skulle da gå hjem til Oslo, og for ikke å bli gjenkjent som soldat så sprettet han av beisene og skulderklaffene. Pistolen stakk han ned i baselinningen under jakken.

Ovennevnte gardehistoriske gjenstander ble gitt av gardeveteran Malmo som gave til HMKG etter April-oppstillingen i Husebyleiren 25. april 2003. 9. aprilveteran Malmo har vært en lojal deltaker på Gardens apriloppstillinger i årene etter

Avdelingen er stolt over å få overta disse gjenstandene.

Erik Malmo gikk dessverre bort i mai 2008. Han har betydd mye for Forsvaret og fedrelandet.